Turprogram jan, feb, marts.

Søndag 1/3   0700-1400 Klubdyst   Martin 60940991

       Nærmere tilgår. Husk egenbetaling 20 kr.

Torsdag 5/3 1900-2200 Rejseforedrag Lasse Elmgreen DSF

Søndag 15/3  0630-1100 Kysttur med mad.  Niels  51746075

         Vi spiser kl 1100. Tilmelding senest fredag 13/3 kl 1800  

Søndag 29/3  0630-1100 Kysttur  Henning   21653920

                    Husk sommertid.                            

 
 
 
 

                            

 

 
              

HUSK NYE Å fredninger REGLER

Og MAX 3 havørreder pr. person pr. dag

(Bemærk de 6 rød markerede helårs fredninger)