Bestyrelsen ønsker alle en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
 
Næste klubaften onsdag d. 8 jan.
2014 er samtidig Generalforsamling.