Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm