Image7.jpg
Medlems siden
Medlems nyt
Kalender nyheder
Ingen hændelser
Statistik
Indholdsvisningshits : 272921
Nyt fra forum

Mere...


Home Aktiviteter Generalforsamling 10/01-2018

Generalforsamling 10/01-2018

Onsdag d. 10/01-2018 Generalforsamling 19,00 - 22,00
Generalforsamling
Hermed indkaldes til Fluefiskerne Bornholms 28. ordinære Generalforsamling,
onsdag den 10 januar 2018, kl. 19.00 i klubhuset på Remisevej 2, Rønne
 

Dagsorden
 

1. Valg af dirigent
 
2. Formandens beretning
 
3. Kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab
 
4. Behandling af indkomne forslag
 
5. Valg til Bestyrelse
 
6. Valg af Revisor
 
7. Eventuelt

 
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingenskal være
Formanden skriftligt i hænde, senest tirsdag den 2 januar 2018.
 
Vel mødt
 

 Formand for Fluefiskerne Bornholm, Martin Nielsen